REKLAMACJA W SKLEPIE KUCHTA 24

1. REKLAMACJE

1.1. Reklamacje towaru należy składać w sklepie na adres mailowy kontakt@kuchta24.pl zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie oraz w pkt 12 (w przypadku konsumentów) i pkt 13 (w przypadku przedsiębiorców).

1.2. Przy składaniu reklamacji prosimy przesłać następujące informacje:

– imię i nazwisko Klienta (w temacie wiadomości konieczny dopisek: „REKLAMACJA JAN KOWALSKI zam. nr 1234”)
– nr kontaktowy
– reklamowany towar (ilość sztuk do reklamacji)
– rodzaj wady (uszkodzenie, pomyłka magazynu, niedobór, kalibracja/odcień, itp.)
– oczekiwanie Klienta (wymiana towaru / zwrot pieniędzy – dane do przelewu: nr konta, adres itp.)
– skan protokołu reklamacyjnego, listu przewozowego sporządzonego w obecności kuriera i potwierdzonego jego podpisem (w przypadku odbioru przesyłki kurierskiej), zdjęcia reklamowanego towaru, potwierdzające uszkodzenia.

 

2. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KONSUMENTÓW

2.1. Rekamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez sklep.

2.2. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

3. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

3.1. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

3.2. W przypadku reklamacji zamówień realizowanych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, Sklep zastrzega sobie prawo jedynie do zwrotu gotówki.

3.3 W przypadku stwierdzenia reklamacji prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającej odbiór towaru (na którym powinna znajdować się klauzula o warunkowym przyjęciu towaru) oraz protokołu reklamacyjnego, w którym powinna znaleźć się informacja o tym, że na dokumencie odbioru zawarto w.w. klauzulę.