DOSTAWA I PŁATNOŚĆ W SKLEPIE KUCHTA 24

1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I FORMY PŁATNOŚCI

1.1. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

1.1.1 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów przesyłki. Ceny dotyczą wyłącznie Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu.

1.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest utworzenie konta Klienta na stronie internetowej www.kuchta24.pl, wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób prawidłowy, poprzez podanie danych osobowych i teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych), ustalenie przez Klienta danych do logowania, tj. adresu e-mail i hasła dostępu do konta oraz zaakceptowanie regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła dostępu. Hasło Klienta ma charakter poufny.

1.2.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez strony internetowe Sklepu lub mailem pod adres kontakt@kuchta24.pl

1.3. Podczas składania zamówienia Klient określa preferowaną formę płatności:

1.3.1. Przelew tradycyjny. Przelew na wskazany rachunek bankowy – brak dodatkowych kosztów. Przy takiego rodzaju transakcji bezwzględnie wymagane jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia lub numeru faktury pro forma.

1.3.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem platformy PayU. Klient może w tym przypadku zapłacić przelewem elektronicznym za pośrednictwem własnego banku. Do takiego rodzaju płatności doliczana jest opłata w wysokości 2,5% wartości zamówienia.

1.3.3. Płatność przy odbiorze (pobranie). Przy tego rodzaju płatności, ze względu na dodatkowe koszty, do wartości zamówienia doliczana jest opłata w wysokości 35 PLN. Maksymalna kwota pobrania kurierskiego wynosi 8000 zł brutto.

1.3.4. Płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

1.4. W przypadku płatności „przelew bankowy” lub ‘płatności elektronicznej ” brak zapłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia traktowany jest jako rezygnacja Klienta z zawarcia umowy sprzedaży (odstąpienie od zawarcia umowy), co skutkuje anulowaniem zamówienia i zwolnieniem rezerwacji towaru.

1.5. Za datę zapłaty za towar uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Sklepu.

1.6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta zawarcia umowy poprzez złożenie zamówienia i zatwierdzenie go.

2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.1. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia (zgodnie z pkt 2.6 niniejszego regulaminu)

b. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia prze Klienta (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)

2.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

2.3. Zamówienia o różnym czasie oczekiwania na towary wysyłane jest po skompletowaniu całości.

2.4. Przed przystąpieniem do kompletacji zamówienia (gdy wszystkie towary są dostępne), Sklep kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dogodnego terminu dostawy towaru w przypadku wysyłki towaru kurierem. Standardowy czas realizacji zamówienia to 3-4 dni robocze.

2.5 Podane terminy realizacji wyliczane są w oparciu o dni robocze, wykluczając wszelkie dni wolne, soboty, niedziele i święta.

3. DOSTAWA ZAMÓWIENIA – WYSYŁKA KURIERSKA

3.1. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi towaru.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy co wynika z możliwości organizacyjnych firm spedycyjnych.

3.3. Kurier ma obowiązek jedynie wyładować towar z samochodu, nie ma obowiązku wnoszenia go do mieszkania (co wynika z regulaminów firm spedycyjnych).

3.4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. W ciągu 48 godzin kurier podejmuje próbę ponownego dostarczenia towaru.

3.5. W przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru towaru w dniu dostawy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu wynikających z dostawy towaru do Klienta jak i transportu zwrotnego.

3.6 Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości i wagi zamówienia i naliczany jest automatycznie przez nasz system

zamówienia do 1000kg  koszt transportu 155 zl

zamówienia do 2000kg  koszt transportu 310 zl

4. ODBIÓR PRZESYŁKI KURIERSKIEJ PRZEZ KONSUMENTA

4.1. W przypadku przesyłki kurierskiej, przy odbiorze towaru Klient sprawdza, w obecności Kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia). W przypadku braku powyższych niezgodności, po odbiorze towaru przez Klienta, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia Kurierowi odbioru towaru.

4.2 W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia), Klient może:

a) nie przyjmować przesyłki, niezwłoczne zgłosić ten fakt Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje Kurier i Klient). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sklep drogą mailową na adres kontakt@kuchta24.pl lub

b) przyjąć przesyłkę, niezwłoczne zgłosić fakt uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje Kurier i Klient) oraz potwierdzić Kurierowi odbiór towaru (na dokumencie odbioru towaru należy umieścić adnotację „warunkowe przyjęcie towaru”). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sklep drogą mailową na adres kontakt@kuchta24.pl.

5. ODBIÓR PRZESYŁKI KURIERSKIEJ PRZEZ PRZEDSIEBIORCĘ

5.1. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera.

5.2. Jeśli towar w przesyłce jest uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z Zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia), w celu złożenia reklamacji należy bezwzględnie spisać protokół reklamacyjny, w obecności kuriera. Protokół powinien być podpisany przez Kuriera i Klienta. Zgłoszenia wszelkich uszkodzeń i niekompletności, niezgodności w towarze (kalibracja, odcień, braki, nadwyżki, itp.) należy dokonać w ciągu 24 godzin od daty dostawy.

5.3. Klient w momencie odbioru powinien podpisać się na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru. W przypadku, gdy towar w przesyłce jest uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z Zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia), Klient w momencie odbioru powinien podpisać się na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru i tam umieścić klauzulę o warunkowym przyjęciu towaru.

5.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji niektórych zamówień indywidualnych.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

6.1. Zgodnie z art.27 Prawa Konsumenckiego, Klient, który jest konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy.

6.2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu wszystkiego, co otrzymał od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

6.3. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru) na zasadach określonych w pkt 7.1 może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego oraz nieuszkodzonego.

6.4 Odstąpienie od umowy następuje w formie mailowego oświadczenia wysłanego na adres kontakt@kuchta24.pl.

6.5 Odesłany towar powinien zawierać wypełniony druk „zwrot towaru” który jest wysyłany do Klienta drogą mailową po oświadczeniu o zamiarze zwrotu towaru.

6.6. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

6.7 Klientowi zgodnie z art.38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy

a) w której cena zależy od wahań rynku finansowym, na które Sprzedający nie ma wpływu

b) gdy przedmiotem sprzedaży jest produkt na Zamówienie Indywidualne określone w pkt10 Regulaminu

c) w której przedmiotem sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

d) w której przedmiotem sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

7.2. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie mailowego oświadczenia wysłanego na adres kontakt@kuchta24.pl.

7.3. Odesłany towar musi zawierać wypełniony druk „zwrot towaru” który jest wysyłany do Klienta drogą mailową po oświadczeniu o zamiarze zwrotu towaru. W przypadku niedołączenia do przesyłki, zawierającej zwrócony towar, wypełnionego druku „zwrot towaru”, Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia przesyłki.

7.4. Zwrot ceny za odesłany towar następuje w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia do Sklepu przez Klienta, podpisanej przez niego faktury korygującej.